Komórka organizacyjna Nazwisko Imię Nr pokoju
KIEROWNICTWO URZĘDU
WÓJT GMINY Bojko Lech 1
SEKRETARZ GMINY Podolak Monika 5
SKARBNIK GMINY Ogórek Jolanta 17
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Referatu - Kierownik USC Bojko Lech 1
Zastępca Kierownika USC Łuszczak Krystyna 7
inspektor ds. ewidencji ludności i profilaktyki uzależnień Weremczuk Jacek 7
podinspektor ds. USC i dowodów osobistych Dwojakowska Irena 8
REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy Podolak Monika 5
inspektor ds. obsługi sekretariatu Mudryk Róża 2
inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych Łuszczak Krystyna 7
inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Bednarczuk Sławomir 5b (parter)
inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej Kocaj Henryk 5b (parter)
inspektor ds. obsługi rady gminy Malicka Anna 5a (parter)
REFERAT FINANSOWY
Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy Ogórek Jolanta 17
Zastępca Skarbnika Woźnica Marta 10
inspektor ds. księgowości budżetowej Cichocka Jolanta 10
inspektor ds. księgowości budżetowej Kalinowska Monika  10
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Kierownik Referatu Pelc Edyta 11
inspektor ds. księgowości podatkowej Czarnecka-Gil Barbara 11
inspektor ds. wymiaru podatku Banaszek Barbara 11
inspektor ds. wymiaru podatku Kocaj Lucyna 11
inspektor ds. wymiaru podatku Obszyńska Grażyna 18
inspektor ds. działalności gospodarczej Obrocka Janina 18
REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU I PLANOWANIA
Kierownik Referatu Podskarbi Przemysław 14
inspektor ds. informatyki i realizacji projektów Bednarczuk Artur 12
inspektor ds. budownictwa i inwestycji Wilczek Rafał 12
inspektor ds. inwestycji, budowy i utrzymania dróg gminnych Nowak Anna 9
podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych Kielar Magdalena 9
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Kierownik Referatu Stempień-Weremczuk Beata 6
inspektor ds. rolnictwa i ochrony danych osobowych Struzik Jan 6
inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i spraw gospodarczych Bojda Henryk 16
inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami Bąk Tomasz 15Schemat organizacyjny - Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 29 marca 2017 r.