Komórka organizacyjna Nazwisko Imię Nr wewn. Nr pokoju
KIEROWNICTWO URZĘDU
WÓJT GMINY Bojko Lech 39 1
SEKRETARZ GMINY Podolak Monika 34 5
SKARBNIK GMINY Ogórek Jolanta 36 17
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Referatu - Kierownik USC Bojko Lech 39 1
Zastępca Kierownika USC Łuszczak Krystyna 48 7
inspektor ds. ewidencji ludności i profilaktyki uzależnień Weremczuk Jacek 48 7
podinspektor ds. USC i dowodów osobistych Dwojakowska Irena 42 8
REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy Podolak Monika 34 5
inspektor ds. obsługi sekretariatu Mudryk Róża 45 2
inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych Łuszczak Krystyna 48 7
inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Bednarczuk Sławomir 31 5b (parter)
inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej Kocaj Henryk 31 5b (parter)
inspektor ds. obsługi rady gminy Malicka Anna 40 5a (parter)
REFERAT FINANSOWY
Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy Ogórek Jolanta 36 17
Zastępca Skarbnika Woźnica Marta 43 10
inspektor ds. księgowości budżetowej Cichocka Jolanta 43 10
inspektor ds. księgowości budżetowej Nieczyporowska Barbara 43 10
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Kierownik Referatu Pelc Edyta 41 11
inspektor ds. księgowości podatkowej Czarnecka-Gil Barbara 41 11
inspektor ds. wymiaru podatku Banaszek Barbara 41 11
inspektor ds. wymiaru podatku Kocaj Lucyna 41 11
inspektor ds. wymiaru podatku Obszyńska Grażyna 32 18
inspektor ds. działalności gospodarczej Obrocka Janina 32 18
REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU I PLANOWANIA
Kierownik Referatu Podskarbi Przemysław 33 14
inspektor ds. informatyki i realizacji projektów Bednarczuk Artur 35 12
inspektor ds. budownictwa i inwestycji Wilczek Rafał 35 12
inspektor ds. inwestycji, budowy i utrzymania dróg gminnych Nowak Anna 44 9
podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych Kielar Magdalena 44 9
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Kierownik Referatu Stempień-Weremczuk Beata 46 6
inspektor ds. rolnictwa i ochrony danych osobowych Struzik Jan 46 6
inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i spraw gospodarczych Bojda Henryk 37 16
inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami Bąk Tomasz 37 15


Schemat organizacyjny - Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 29 marca 2017 r.