Oddział Gminny

Oddział Gminny

ODDZIAŁ GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP
Adres ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
Prezes Bojko Lech Wójt Gminy Werbkowice
Wiceprezes Czyrka Wiesław OSP Alojzów
Wiceprezes Lackowski Dariusz OSP Werbkowice
Komendant Gminny Kozik Zbigniew OSP Terebiń
Sekretarz Kocaj Henryk Urząd Gminy Werbkowice
Członek Prezydium Banaszek Józef OSP Werbkowice
Członek Bardyga Damian
Daniluk Mirosław
Edelman Bogdan
Kaczoruk Ryszard
Kidyba Robert
Kliszcz Piotr
Krasnodębski Grzegorz
Krawczuk Jacek
Łobocki Józef
Pelc Bogdan
Rogowski Krzysztof
Sawicki Mariusz
Senderek Mariusz
Turek Paweł
OSP Wronowice
OSP Konopne
OSP Podhorce
OSP Honiatycze
OSP Gozdów
OSP Honiatycze Kolonia
OSP Sahryń
OSP Kotorów
OSP Turkowice
OSP Peresołowice
OSP Honiatyczki
OSP Hostynne
OSP Turkowice
OSP Terebiń
CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
Przewodniczący Jan Piądło OSP Sahryń
Wiceprzewodniczący Piluś Krzysztof OSP Turkowice
Sekretarz Wybraniec Krzysztof OSP Wronowice
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP
Prezes Zarządu Bojko Lech Wójt Gminy Werbkowice
Wiceprezes Zarządu Czyrka Wiesław OSP Alojzów
Komendant Gminny Kozik Zbigniew OSP Terebiń
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP
Prezes Zarządu Bojko Lech Wójt Gminy Werbkowice
Komendant Gminny Kozik Zbigniew OSP Terebiń

Sztandar Oddziału Gminnego

Fundatorem sztandaru Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Werbkowicach jest Gmina Werbkowice.

Sztandar został nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Aktem Nadania Sztandaru z dnia 4 maja 2017 r.

Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru odbyła się 7 maja 2017 r. w kościele Św. Michała Archanioła w Werbkowicach.

Poświęcenia sztandaru dokonał proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła w Werbkowicach ks. Adam Siedlecki. Sztandar, w imieniu Gminy Werbkowice, na rzecz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Werbkowicach przekazał wójt Lech Bojko.


Akt nadania sztandaru

sztandar

Jednostki OSP

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ALOJZOWIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ALOJZOWIE
Numer KRS 0000291332
Miejscowość Alojzów
ZARZĄD
Prezes Czyrka Wiesław Stanisław
Naczelnik Dobroć Zenon Piotr
Skarbnik Szymanek Piotr
Sekretarz Czyrka Tomasz
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Niedbała Benedykt Zenon
Skrzypczak Bogdan Zdzisław
Niedbała Jarosław

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HONIATYCZACH

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HONIATYCZACH
Numer KRS 0000292436
Miejscowość Honiatycze
ZARZĄD
Prezes Mazurek Andrzej
Naczelnik Kaczoruk Ryszard
Skarbnik Kliszcz Andrzej Benedykt
Sekretarz Gustaw Marek
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Krawiec Tomasz
Kliszcz Wojciech Józef
Daciej Józef Wiesław

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HONIATYCZKACH

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HONIATYCZKACH
Numer KRS 0000291886
Miejscowość Honiatyczki
ZARZĄD
Prezes Ożóg Lucjan Janusz
Naczelnik Rogowski Krzysztof
Skarbnik Chudyga Grzegorz Wojciech
Sekretarz Załęski Andrzej Mirosław
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Macheta Sławomir
Grzyb Wiesław Andrzej
Klucha Zbigniew

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOTOROWIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOTOROWIE
Numer KRS 0000291332
Miejscowość Kotorów
ZARZĄD
Prezes Krawczuk Jacek
Naczelnik Tujaka Radosław Stanisław
Skarbnik Wiśniewski Jan Tomasz
Sekretarz Żygadło Piotr Paweł
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Adamczuk Stanisław Adam
Litaszewski Robert
Pożoga Janusz

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODHORCACH

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODHORCACH
Numer KRS 0000293408
Miejscowość Podhorce
ZARZĄD
Prezes Letnianczyn Stanisław
Naczelnik
Skarbnik Kucy Marek
Sekretarz Samulski Sebastian
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Chaciewicz Krzysztof Tomasz
Lipian Sławomir
Ciepły Paweł

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SAHRYNIU

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SAHRYNIU
Numer KRS 0000293730
Miejscowość Sahryń
ZARZĄD
Prezes Borsuk Andrzej
Naczelnik Krasnodębski Grzegorz
Skarbnik Ferens Witold Kazimierz
Sekretarz Piądło Jan Cezary
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Krajewski Piotr Przemysław
Włodek Mariusz
Łukaszczyk Dariusz

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TEREBINIU

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TEREBINIU
Numer KRS 0000423524
Miejscowość Terebiń
ZARZĄD
Prezes Kozik Zbigniew
Naczelnik Łoś Aleksander
Skarbnik Turek Paweł
Sekretarz Szambara Tomasz
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Kuś Piotr Marcin
Bielak Patryk
Powęska Sławomir

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TURKOWICACH

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TURKOWICACH
Numer KRS 0000291712
Miejscowość Turkowice
ZARZĄD
Prezes Pawełczuk Mariusz
Naczelnik Senderek Mariusz
Skarbnik Pełka Franciszek
Sekretarz Słomiany Stanisław Piotr
Gospodarz Piluś Stanisławr
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Piluś Krzysztof Władysław
Piluś Zenon Jan
Skop Henryk Marek

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WERBKOWICACH

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WERBKOWICACH
Numer KRS 0000301717
Miejscowość Werbkowice
ZARZĄD
Prezes Lackowski Dariusz
Naczelnik Śmiałko Michał
Zastępca Naczelnika Banaszek Józef
Skarbnik Karpiuk Leon
Sekretarz Tarczuk Dawid
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Rybczyński Marek Piotr
Śmiałko Mariusz
Zaklekta Marcin

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE WRONOWICACH

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE WRONOWICACH
Numer KRS 0000292450
Miejscowość Wronowice
ZARZĄD
Prezes Bardyga Damian
Naczelnik Jarochiewicz Leszek
Skarbnik Kawula Zygmunt
Sekretarz Mic Tomasz
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Rybczyński Tadeusz Franciszek
Mic Daniel Sławomir
Jonasz Jarosław