Przedstawiamy do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szk. 2016/2017 do:

- przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Werbkowice, [zobacz: Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 16 lutego 2016 r.]
- kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Werbkowice, [zobacz: Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 16 lutego 2016 r.]


2) kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szk. 2016/2017 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym do:
- przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Werbkowice (kryteria samorządowe), [zobacz: Uchwała nr XVIII/140/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.]
- kl. I szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Werbkowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, [zobacz: Uchwała nr XVIII/141/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.]


Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów określa kurator oświaty. Informacja jest dostępna na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie.