Zakres działania referatu

Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

  1. Prowadzenia spraw w zakresie spraw USC;
  2. Prowadzenia spraw w zakresie wydawania dowodów osobistych;
  3. Prowadzenia spraw w zakresie spraw ewidencji ludności;
  4. Prowadzenia spraw w zakresie zbiórek publicznych, zgromadzeń i imprez masowych;
  5. Prowadzenia spraw w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
  6. Prowadzenia spraw w zakresie zdrowia.