Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-03-26

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

50 000 zł dofinansowania na rozpoczęcia działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w terminie od 23.03.2018 r. do 06.04.2018 r. prowadzić będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Gminy Werbkowice 2018

Za oknem zima a do Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach zawitała wiosna. W niedzielę 18.03.2018 r. podczas trwającego kiermaszu każdy mógł zakupić ozdoby na świąteczny stół.

Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że zgłaszane do Inspekcji Weterynaryjnej padłe dziki są układane w workach przy drogach w celu odbioru przez zakłady utylizacyjne.

Informacja dotycząca pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

W związku z nieprawidłowym działaniem aplikacji e-WniosekPlus (służącej do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) informujemy, że pomoc w wypełnianiu wniosków organizowana przez Urząd Gminy Werbkowice będzie kontynuowana po naprawieniu błędów systemu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.