Ogólnopolska Akcja Charytatywna  „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach po raz kolejny przystąpił do akcji „Pomóż dzieciom Przetrwać Zimę”.

Odblaskowa Gmina Werbkowice

W miniony czwartek, 23 listopada br., podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego mł. asp. Paweł Gruszka, przeprowadził w Urzędzie Gminy Werbkowice prelekcję poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym, w ramach programu „Odblaskowa Gmina”.

Mammografia przy Urzędzie Gminy Werbkowice

Zapraszamy na BEZPŁATNE badania mammograficzne, które odbędą się w piątek 1 grudnia przy Urzędzie Gminy Werbkowice.

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-11-29

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-11-22

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIV  sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: