Program profilaktyczny słowno-muzyczny pt. DOPALACZE - ZABijACZE

 

W dniu 12 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się autorski program słowno-muzyczny w całości poświęcony problematyce dopalaczy pt. DOPALACZE-ZABIJACZE, którego wykonawcą był zespół POZIOM 600.  

Wizyta studyjna samorządowców z Białorusi w Werbkowicach

 

W ramach wizyty studyjnej współfinansowanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Study Tours to Poland realizowanej przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, którego członkiem jest Gmina Werbkowice, w dniu 11 października 2017 roku gościliśmy grupę przedstawicieli białoruskich samorządów z terenu obwodu brzeskiego i homelskiego.

Pierwsza transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach rozpoczyna realizację, na terenie gminy Werbkowice, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017.

 „Używaj życia nie używek 2017”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice przeprowadziło w dniu 8 października 2017 w Konopnym program profilaktyczny pod nazwą „Używaj życia nie używek 2017”.

Konkurs plastyczno-literacki p.h. "Wesele z Wyspiańskim"

Dnia 6 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu plastyczno-literackiego p.h. „Wesele z Wyspiańskim”.