Ferie z plecakiem 2018

W dniach 29.01-09.02.2018 r. (poniedziałki, środy i piątki) w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach odbywały się „FERIE Z PLECAKIEM”.

Zapisy do Przedszkola "Bajka" w Werbkowicach

Uprzejmie informujemy, że od 19 lutego 2018 roku rozpoczynają się zapisy do Przedszkola Samorządowego "Bajka" w Werbkowicach. Zapraszamy!

Dofinansowania szkoleń pracowników z funduszy europejskich

 

Przedsiębiorco, podnieś swoje kwalifikacje, zainwestuj w kadry. Dofinansowania szkoleń pracowników z funduszy europejskich.

II miejsce dla Zespołu Śpiewaczego z Kapelą z Honiatycz

Zespół Śpiewaczy z Kapelą z Honiatycz zajął II miejsce w kategorii zespół śpiewaczy z akompaniamentem w XXIV Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu. Gratulujemy!

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Werbkowice na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”