Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.

Akcja „100 drzew na stulecie niepodległości Polski" w Honiatyczach

12 kwietnia 2018 roku uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Honiatyczach przyłączyli się do akcji "100 drzew na stulecie niepodległości Polski".

Zapraszamy na VIII Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej

Zapraszamy do uczestnictwa w VIII Międzypowiatowym Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej - Werbkowice 2018, który odbędzie się w dniach 12-13 maja 2018 roku. 

Program obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja 2018 w gminie Werbkowice:

Jubileusz 25-lecia Klubu Seniora z Werbkowic

W czwartek 19.04.2018 r. Klub Seniora z Werbkowic świętował Jubileusz 25-lecia działalności. Uroczystość rozpoczęła się życzeniami oraz podziękowaniem za współpracę składanymi przez Lecha Bojko - Wójta Gminy Werbkowice oraz Katarzynę Serafin - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.