Konkurs ofert "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Werbkowice"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w dziedzinie działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego opiekę nad zwierzętami bezdomnymi pn. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Werbkowice

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-02-28

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżń. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-02-27

 

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

Ostatnie dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018.

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Koluchstyl 2018

Dnia 18 lutego 2018 roku na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Koluchstyl.