Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020

Bank Żywności w Lublinie zaprasza na Działania Towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016.

Dystrybucja ostatniej transzy żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice będzie dystrybuowało ostatnią transzę żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 w dniach 20-21 marca w godzinach 9:00-13:00 w punkcie wydawania żywności:

Szkolenie dla pracodawców "Zatrudniaj cudzoziemca legalnie"

Spotkanie promocyjno-szkoleniowe w dniu 27 marca 2017 roku dla pracodawców naszego powiatu z zakresu zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.

 

Szkolenie ARiMR – dopłaty bezpośrednie

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hrubieszowie informuje, że w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbędzie się szkolenie w zakresie zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2017.

Informacja z eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 27 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” , które przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych.