Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Alojzowie wraz z kierownictwem oraz pracownikami obu placówek przyłączyli się w dniu 13 kwietnia 2018 r. do akcji „100 drzew na stulecie niepodległości Polski”.

UKS Grot-Michał Werbkowice otrzymał dotację na szkolenie w zakresie tenisa stołowego

Kolejne priorytetowe zadanie publiczne wynikające z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowym na 2018 rok przyjętego uchwałą Rady Gminy Werbkowice powierzono do realizacji.

Lekcje biblioteczne

W dniach 11,13 i 16 kwietnia 2018 roku Gminną Bibliotekę Publiczną w Werbkowicach odwiedzili uczniowie klas I Szkoły Podstawowej w Werbkowicach.

Trwa akcja „100 drzew na stulecie niepodległości Polski”

Dzisiaj pracownicy Urzędu Gminy Werbkowice przywieźli koleją partię sadzonek z Nadleśnictwa Mircze, które będą nieodpłatnie rozdawane mieszkańcom. Po sadzonki można się zgłaszać do Urzędu Gminy (pokój nr 6 na piętrze) od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Ostatnia transza żywności POPZ 2014-2020 w Podprogramie 2017

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje na terenie gminy Werbkowice dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017.