Szycie to życie – warsztaty otwarte

 

Stowarzyszenie Wandalowie – Wandalska Zagroda w Kotorowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą Szycie to życie – warsztaty otwarte w ramach Projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Informacja o ofercie OREW w Alojzowie

W związku z prośbą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Alojzowie informujemy, że od września w Ośrodku funkcjonować będzie przedszkole.

Zakaz kąpieli w rzece Huczwa

Uprzejmie informujemy, że istnieje całkowity zakaz kąpieli w rzece Huczwa w miejscach gdzie zlokalizowane są przystanie kajakowe

Wybory sołtysa w Sołectwie Gozdów

Informujemy, że na dzień 16 lipca 2017 r. (niedziela) zostało zwołane zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Gozdów. Dotychczasowy sołtys złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 30 czerwca br.

Informacja o przewozach na terenie gminy w okresie wakacji

Informujemy, że w okresie wakacji na wielu lokalnych liniach komunikacyjnych na terenie gminy Werbkowice nie będą świadczone usługi przewoźników działających w ramach zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.