Zachęcamy do zainstalowania na smartfony aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania w celu otrzymywania komunikatów generowanych przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.

Zasady postępowania z rannymi bocianami

W związku z występowaniem w ostatnim czasie zwiększonej liczby rannych bocianów bądź osłabionych, uprzejmie informujemy, że przy udzielaniu pomocy rannym i poszkodowanym ptakom tego gatunku należy zachować szczególną ostrożność.

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

Informujemy, że w bieżącym tygodniu adwokat Andrzej Dec będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy w piątek – 11 sierpnia (zamiast czwartku – 10 sierpnia).