Harmonogram wywozu odpadów z posesji zamieszkałych 2018

Harmonogram wywozu odpadów z posesji zamieszkałych w 2018 roku

Rozporządzenie porządkowe nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2018 r."

Jubileusz 100-lecia urodzin pani Marianny Słupskiej

W dniu 21 grudnia 2017 r. piękny jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka Podhorzec pani Marianna Słupska.

Artystyczne kolędowanie 2018

Serdecznie zapraszamy na Artystyczne kolędowanie, które odbędzie się 7 stycznia 2018 roku (niedziela) o godz. 12:30 w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach.
Szczegóły na plakacie.