„Używaj życia nie używek 2017”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice przeprowadziło w dniu 8 października 2017 w Konopnym program profilaktyczny pod nazwą „Używaj życia nie używek 2017”.

Podziękowanie dla Wójta Gminy Werbkowice

W dniu 27 września br. Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie wspólnie z Kierownikiem Posterunku z Werbkowic udali się do Wójta Gminy Werbkowice, aby w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Pawła Dobrodzieja oraz własnym podziękować za bardzo dobrą współpracę oraz za przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

Legitymacja dla osób niepełnosprawnych – nowy wzór i zasady przyznawania

1 sierpnia 2017 roku zmieniły się zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Przedszkolaki z "Bajki" sprzątały świat i witały jesień

20 IX Przedszkolaki z "Bajki" sprzątały świat i witały jesień.

Obchody 17 września w Werbkowicach

17 września (niedziela) pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach odbyły się obchody upamiętniające 78. rocznicę napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku.