Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2017

Uroczyste przemówienia, dyplomy, kwiaty, śpiew dzieci, muzyka – w taki sposób przebiegały tegoroczne gminne uroczystości Obchodów Dnia Edukacji Narodowej przypadającego na 14 października, które odbyły się w piątek, 13 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Ogłoszenie Komunalnego Zakładu Oczyszczania

Zachęcamy do korzystania z dostępnej od niedawna usługi QWEB.

 Program profilaktyczny słowno-muzyczny pt. DOPALACZE - ZABijACZE

 

W dniu 12 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się autorski program słowno-muzyczny w całości poświęcony problematyce dopalaczy pt. DOPALACZE-ZABIJACZE, którego wykonawcą był zespół POZIOM 600.  

Wizyta studyjna samorządowców z Białorusi w Werbkowicach

 

W ramach wizyty studyjnej współfinansowanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Study Tours to Poland realizowanej przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, którego członkiem jest Gmina Werbkowice, w dniu 11 października 2017 roku gościliśmy grupę przedstawicieli białoruskich samorządów z terenu obwodu brzeskiego i homelskiego.

Pierwsza transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach rozpoczyna realizację, na terenie gminy Werbkowice, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017.