Dofinansowania szkoleń pracowników z funduszy europejskich

 

Przedsiębiorco, podnieś swoje kwalifikacje, zainwestuj w kadry. Dofinansowania szkoleń pracowników z funduszy europejskich.

II miejsce dla Zespołu Śpiewaczego z Kapelą z Honiatycz

Zespół Śpiewaczy z Kapelą z Honiatycz zajął II miejsce w kategorii zespół śpiewaczy z akompaniamentem w XXIV Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu. Gratulujemy!

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Werbkowice na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Werbkowice na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Ogólnopolskie Potyczki Kabaretów Autorskich TAAAKIE JAJA 2018

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Potyczki Kabaretów Autorskich "TAAAKIE JAJA", które odbędą się 10.02.2018 r. (sobota) o godz. 16:00 w Sali widowiskowej GOK Werbkowice.