Akcja „100 drzew na stulecie niepodległości Polski" w Honiatyczach

12 kwietnia 2018 roku uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Honiatyczach przyłączyli się do akcji "100 drzew na stulecie niepodległości Polski".

 

W ten sposób społeczność szkolnachciała podkreślić wagę Jubileuszu. Pierwsze drzewo zasadziła pani dyr. Anna Emerle. Akcja sadzenia drzew, to inicjatywa Urzędu Gminy Werbkowice, który przekazał Szkole bezpłatne drzewka: dęby, świerki oraz sosny. Akcja sadzenia drzewek wokół terenu szkoły spotkała się z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczniów.
 Tekst i foto: PSP w Honiatyczach.