Zapraszamy na VIII Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej

Zapraszamy do uczestnictwa w VIII Międzypowiatowym Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej - Werbkowice 2018, który odbędzie się w dniach 12-13 maja 2018 roku.  Do udziału w festiwalu zgłaszać się mogą zespoły, soliści i duety. Pierwszego dnia odbędą się przesłuchania dla dzieci i młodzieży, drugiego dnia natomiast dla osób dorosłych.

Głównym celem przeglądu jest pielęgnowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenek Maryjnych. Międzypowiatowy charakter festiwalu stwarza możliwość konfrontacji dorobku artystycznego oraz wymiany doświadczeń zespołów, solistów i duetów z powiatów sąsiadujących z hrubieszowskim. 
Szczegółowe informacje zawierają dołączone regulaminy:


Regulamin VIII MFPiPM dzieci i młodzież
Karta zgłoszenia VIII MFPiPM dzieci i młodzież
Regulamin VIII MFPiPM dorośli
Karta zgłoszenia VIII MFPiPM dorośli

Honorowy patronat nad festiwalem objął Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek

Patronat medialny:
Katolickie Radio Zamość
Niedziela Zamojsko-Lubaczowska
Kronika Tygodnia

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
Parafia św. Michała Archanioła w Werbkowicach
Wójt Gminy Werbkowice
Rada Gminy Werbkowice

Niedzielny festiwal rozpocznie się mszą świętą w kościele parafialnym o godz. 9:30.