Drukuj
Aktualności
UKS Grot-Michał Werbkowice otrzymał dotację na szkolenie w zakresie tenisa stołowego

Kolejne priorytetowe zadanie publiczne wynikające z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowym na 2018 rok przyjętego uchwałą Rady Gminy Werbkowice powierzono do realizacji.

W poniedziałek, 16 kwietnia br., została podpisana umowa z Uczniowskim Klubem Sportowym Grot-Michał na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych w różnych kategoriach wiekowych w tym dla dzieci i młodzieży oraz organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego w 2018 r.". Przyznano 25 tys. zł dotacji z gminnego budżetu na realizację powierzonego zadania w okresie od dnia 16 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. 
W ramach zadania prowadzone będzie szkolenie w ramach sekcji tenisa stołowego w grupach wiekowych: skrzaci, żacy, młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy