Podsumowanie Dożynek Gminno-Parafialnych, Sahryń 2017

Dzisiaj, 5 września 2017 r., w Urzędzie Gminy Werbkowice odbyło się spotkanie podsumowujące Dożynki gminno-parafialne, które odbyły się w ostatnią niedzielę sierpnia w Sahryniu.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Werbkowice, Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach oraz mieszkańców wsi Adelina, Sahryń, Sahryń-Kol. i Zagajnik, którzy byli gospodarzami tegorocznych dożynek.
Podczas spotkania omówiono organizację i realizację imprezy. Udanej jak co roku imprezie sprzyjała nie tylko słoneczna pogoda, ale przede wszystkim wspaniała atmosfera, którą stworzyli wszyscy uczestnicy, za co organizatorzy bardzo dziękują.
Szczególne podziękowania kierowane są do osób, bez których pomocy impreza nie mogłaby się odbyć – przede wszystkim do sołtysów, pań z kół gospodyń wiejskich, druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pracowników oddelegowanych przez organizatorów.

20170905podozynkach