Informacja o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2017 r. we wszystkich gminach zaczęły obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Od tej pory odpady są dzielone obowiązkowe na cztery frakcje. W około 50 proc. gmin odpady były zbierane w ten sposób, także na terenie naszej gminy. Celem wprowadzonego obowiązku było wyeliminowanie zbierania odpadów z podziałem na dwie frakcje: mokrą i suchą stosowane w niektórych miastach i gminach. Wprowadzono standardy selektywnej zbiórki odpadów jednolite dla całej Polski tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).

Zgodnie z rozporządzeniem na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały gminy pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. W naszej gminie jest workowy system zbiórki odpadów selektywnych, odpady są zbierane we właściwie oznaczonych workach, w związku z tym worki tak oznaczone będę funkcjonowały do końca roku 2017. System nasz spełnia wymogi nowego rozporządzenia, nastąpi jedynie drobna zmiana w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dotycząca koloru worków na odpady biodegradowalne - w praktyce używamy brązowych worków zgodnie z rozporządzeniem, ale w regulaminie mamy określone, że odpady bio wrzucamy do worka fioletowego.

Wspólny System Selektywnej Zbiórki zakłada, że:

  • do pojemnika/worka niebieskiego trafia papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury (opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe)
  • do pojemnika/worka zielonego - szkło, odpady ze szkła, opakowaniowe szkło (butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
  • do pojemnika/worka żółtego - metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych,  opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),  opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
  • do pojemnika/worka brązowego - odpady ulegające biodegradacji, bioodpady. odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, należy wyrzucać do pojemnika z odpadami zmieszanymi (pieluchy, zużyte buty, zużytą odzież, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, paragony).

Więcej informacji: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy Werbkowice, pok. nr 6, tel. 84 657 20 80, w. 46.